tungelund dk.jpg

 

 

 

Får erhvervslivet andel i Fredericia C?

Bliver den forestående byudvikling til gavn for det lokale erhvervsliv? Ja, vurderer projektchef Jesper Kjærgård, der allerede nu kan se masser af muligheder for såvel erhvervslivet som beboerne omkring Fredericia C.

 

Over de kommende årtier vil hele Fredericia C projektet resultere i en samlet værditilvækst for Fredericia Kommune, for dens indbyggere og erhvervslivet i kommunen. Det vurderer arkitekt og projektchef Jesper Kjærgård, der er daglig leder af det sekretariat, der de kommende år skal koordinere hele tilblivelsen af Fredericia C.

Fra sit kontor på Kastelvej 5, de tidligere Kemira GrowHow-administrationsbygninger, har han udsigt over Fredericias måske mest spændende byudviklingsprojekt siden byen blev grundlagt af Frederik III.

- Man må i hvert fald konstatere, at Fredericia C projektet rummer elementer, som giver os mulighed for at realisere nogle af de oprindelige tanker om at bruge det omkringliggende vand mere aktivt i byen. Og det gør arbejdet med denne fremtidsvision utrolig spændende, forklarer Jesper Kjærgård.

Og den nye bydel vil efter hans opfattelse tillige få en afsmittende effekt på den øvrige del af byen – ja hele kommunen.

- Alene det faktum at området hernede bliver bebygget med både boliger og erhvervslokaler, vil efter alt at dømme få en afsmittende effekt på de omkringliggende ejendomme. De bliver mere attraktive at sætte i stand, og vil sandsynligvis langsomt stige i pris. En stor del af et sådant arbejde vil normalt tilfalde lokale håndværkere, og dermed styrke erhvervslivet i byen, vurderer Jesper Kjærgård.

- Men også omkring selve Fredericia C projektet vil det lokale erhvervsliv opleve en stigende efterspørgsel efter sine ydelser. Allerede nu har vi en række lokale virksomheder involveret i projektet, og mon ikke den andel stiger i takt med at planerne skrider frem?

Fredericia C P/S, der står for udviklingen af den nye bydel, er et privat partnerselskab bestående af Realdania Arealudvikling og Fredericia Kommune, og det stiller virksomheden noget friere i forhold til offentlige udbudsregler. Men betyder det, at selskabet i højere grad kan vælge lokale virksomheder uden skelen til pris?

- Både ja og nej. På grund af virksomhedsformen er vi ikke bundet af reglerne for offentlige udbud, men vi er selvsagt bundet af sunde, gængse forretningsprincipper. Det betyder, at vi vil søge at få opgaverne løst til konkurrencedygtige priser, men til dato er vores erfaring, at de lokale virksomheder generelt er ganske konkurrencedygtige.

I forbindelse med det stigende aktivitetsniveau omkring Fredericia C råder Jesper Kjærgård derfor de lokale erhvervsdrivende til generelt at holde sig orienteret via projektets hjemmeside.

- I den kommende tid er det især rådgiverbrancherne, der vil være arbejdsopgaver til, men allerede i løbet af måske et til to år, vil der blive en række projekter med byggemodning og større anlægsarbejder. Kan man ikke byde ind som entreprenør på en opgave, er der måske en mere oplagt mulighed for at deltage som underleverandør. For der bliver masser af arbejde her de kommende år, fastslår Jesper Kjærgård.

Interesserede kan læse om projektet på hjemmesiden fredericiaC.dk.