tungelund dk.jpg

 

 

 

Legehuse skaber religionsdialog

I Fredericia er de lokale kirker og en række andre trossamfund gået sammen om at skabe en legeplads på byens meget omtalte Kemiragrund. I løbet af sommeren vil byens yngste kunne kravle på både kirke, en moske og et tempel i børnestørrelse. 

Projektet, som er kommet til veje med tilskud fra Fredericia Kommune, Fredericia C og flere af provstiets menighedsråd, har ingen missionerende vinkel, men er kun et legeprojekt. Så hvorfor går provstiet og de lokale præster overhovedet ind i et sådant projekt?

- Ja, nogle vil måske mene, at det er spil af tid, når muslimerne efter alt at dømme bliver ved at være muslimer, og hinduerne bliver ved at være hinduer. Men jeg tror, at vi i denne sammenhæng skal se begrebet mission i et større perspektiv, og ikke som vores egen bestræbelser på at overbevise andre om, at vi har sandheden. Mission er grundlæggende Guds projekt og ikke vores, siger sognepræst Karina Dahlmann om projektet, der er døbt ”Legebro mellem tro”.

Øjnene op for hinanden
- Gud bruger os til sin mission på forskellig vis; ved at forkynde, ved at samtale, ved at tage sig af, ved at hjælpe folk i nød, ved at fortælle om hvad der betyder noget for os og ved at lytte til hvad der betyder noget for andre. Det er ikke mindst i forbindelse med det at lytte og fortælle, at vi som folkekirke fint kan tænke os ind i et sådant projekt. Og så er det jo en ufattelig god måde at bringe børn og voksne fra forskellige miljøer i Fredericia sammen på om et uhøjtidelig og munter tiltag. For det bliver helt sikkert et projekt ud over det sædvanlige, vurderer Karina Dahlmann.

Vise de positive sider frem
Hun mener også, at projekt ”Legebro mellem tro” skal ses som et diakonalt projekt, hvis mål det blandt andet er at give stemme til nogle minoritetsgrupper, der ofte bliver set skævt til i det danske samfund.

- Muslimer og hinduer får gennem projektet lov at vise noget positivt frem fra deres tro og traditioner, noget der betyder noget for dem. På samme måde får vi kristne også lov at vise noget fra vores tradition frem.

- Netop fordi vi som kristne, hinduer og muslimer arbejder konkret på opførelsen af legehusene sammen, skaber det mulighed for samtaler om vores tro. Det skaber større forståelse for vores ligheder og forskelligheder i troen, det skaber nysgerrighed og respekt for hinandens tro. Det er i hvert fald vores erfaring indtil nu, lyder det fra Karina Dahlmann.