tungelund dk.jpg

 

 

 

Socialt Udviklingscenter SUS, (uddrag fra projektavis)

 

Aldrig mere  stuesur

- Selvhjælpsgrupper og frivilligt socialt arbejde er ikke uforenelige organismer, men derimod hinandens ”fødekæde”. Der foregår en virkelig god energiudveksling imellem selvhjælpsgrupperne og formidlingen af frivilligt arbejde, konstaterer Anne Diemer, leder af De Frivilliges Hus i Thisted.

 

 Små hyggelige gaver: en perle, en hulsten måske et lille blomsterfrø. Nøgternt set værdiløse, men de små presenter er blevet et betydeligt link mellem det frivillige sociale arbejde i Thisted og deltagerne i områdets selvhjælpsgrupper.

- Vores tese var, at det frivillige sociale arbejde ville vokse af selvhjælpsgrupperne, hvis bare vi systematisk informerede deltagerne om mulighederne. Og med den lille opmærksomhedsvækker og en pjece om De Frivilliges Hus, har igangsættere af selvhjælpsgrupper kunnet give hver enkelt deltager et lille løft ind i den frivillige verden. En reminder om, at der faktisk er mange mennesker, som har brug for, at andre kerer sig om dem, forklarer Anne Diemer.

Og med det netop afsluttede kvalitetsprojekt i frisk erindring kan Anne Diemer glæde sig over, at hendes formodninger blev bekræftet. Energiudvekslingen imellem selvhjælpsgrupperne og formidlingen af frivilligt arbejde i Thy, fungerer i dag bedre end nogensinde.

- Set ud fra de mange positive reaktioner vi har fået på projektet, er jeg ikke i tvivl om, at vi har ramt rigtigt. Kigger vi på de kolde facts, kan vi konstatere, at De Frivilliges Hus i 2003 formidlede over en fjerdedel flere frivillige i forhold til året før. Og personligt tror jeg, at dette kun er ”toppen af isbjerget”, idet kvalitetsprojektet først langsomt er ved at finde rodfæste hos os og i selvhjælpsgrupperne. Bevarer vi denne fokus på selvhjælpsgrupperne, vil vi utvivlsomt opleve yderligere interesse for det sociale frivillige arbejde, spår Anne Diemer.